burevestnik.bg - Мобилна версия

Новини

ШОКИРАЩО: А ако се окаже, че Крум Зарков е нелегитимен като министър?!

ШОКИРАЩО: А ако се окаже, че Крум Зарков е нелегитимен като министър?!

Днес в своя реплика Крум Зарков към Иван Гешев в Пленума на ВСС изтърси: „Чувал съм, че сте юрист?!“

По късно в хода на заседанието Вероника Имова, член на ВСС се обърна към министъра с констатацията „Водите заседанието като политик, а не като юрист“. А доколко Зарков е юрист и има ли юридическа правоспособност?

Въпрос, който ПИК вече повдигна веднъж, но отговор от министъра на правосъдието няма.

Какво знаем за биографията на Зарков, публикувана на сайта на Министерство на правосъдието: до 2010 г. е бил във Франция, а 2010 е постъпил в КОНПИ. Това означава ли, че не е карал стаж и не е положил изпит за юридическа правоспособност  т.е. не е държал изпити по българско право? Или пък, ако е придобил юридическа правоспособност, докато е бил дълги години депутат, как е ходил на стаж в същото време?

Зарков освен това бил учил международно право т.е. може да не е наясно дори с правната система и със законодателството на Франция или пък е учил някакъв курс по френско право в бакалавърската му програма.

Във Франция обучението е 3 г. или 4 г.бакалавърска степен и после 1 г. магистърска по каквото специалност си избереш и ставаш юрист, но без правоспособност. За правоспособност във Франция трябва друго обучение, в зависимост от това дали искаш да станеш магистрат или адвокат. Следва после да си минал стаж и накрая да си положил изпит.

Юристите без правоспособност могат да бъдат юрисконсулти примерно, но не и да се явяват в съд.  т.е. не е ясно той колко години е учил там и дали му е призната магистърската степен. В биографията му се посочва само, че 2007 е станал магистър по международно право в Сорбоната (дали пък не е Зарков лицето „Сорбоната“ от записа, изнесен в понеделник от главния прокурор), без други подробности – като период кога е учил като бакалавър и кога като магистър, може да е учил няколко бакалавърски програми и т.н. Какво пише в дипломата на Зарков и тя хомологизирана ли е в България? Нека я покаже.

Дори и да е хомологизирана, това не го прави правоспособен юрист нито в България, нито във Франция, ако не е минал юридически стаж и положил успешно изпит. Придобита във Франция правоспособност не го прави правоспособен в България.

В България има публичен регистър на лицата, получили юридическа правоспособност, но той започва едва от 2011 г., т.е. тази информация е публична и следователно няма пречка Зарков да заяви публично дали е в този регистър и кога е придобил своята юридическа правоспособност.

Та днес следобед завършилият Сорбоната български министър на правосъдието ще брани несъстоятелния си законопроект в Народно събрание, с който се цели контрол върху главния прокурор на България. Ще ни убеждава, че той съответства на българското право и българската Коституция..

Ами ако се окаже, че министърът на правосъдието е нелегитимен, защото има изискване той да притежава юридическа правоспособност, а пък той няма?! Тогава цялата процедура, а и самият законопроект ще се окажат нищожни, тъй като не може нито да възлага изготвянето на законопроекти, нито да ги внася в Министерски съвет и съответно да ги предлага за осбъждане от Народното събрание.

pik.bg


Още от Новини
Online radio